BLC
 

 

Монголын тээвэр зуучлал, логистикийн салбарын  анхдагч нарын нэг болох  улс хоорондын тээвэр зуучлалын “Би Эл Си” ХХК нь 2005 онд байгуулагдсан.

 

      “Би Эл Си” ХХК нь дотоод, гадаадын харилцагч нарын хүсэл, шаардлагад нийцсэн  хамгийн оновчтой логистикийн шийдлийг  гарган, бүх төрлийн  экспорт, импорт, дамжин өнгөрөх ачааны тээврийг зохион байгуулж, хаалганаас хаалга хүртэл үйлчилгээг үзүүлж байна.

 

       “Би Эл Си” ХХK нь Олон улсын тээвэр зуучлалын холбооны биеэ даасан гишүүн. Мөн  чингэлгийн тээврээр дагнасан тээврийн сүлжээ байгууллага болох  УФО, хүнд, хэтрүү овортой ачааны тээврээр дагнасан   WWPC  байгууллагын  гишүүн юм.

 

 

 

Мэдээ мэдээлэл